Twee keer in de maand zingen en stemexperimenteren wij met veel plezier.  Zangervaring is niet nodig, wel nieuwsgierigheid!

In het eerste deel van de ochtend besteed ik aandacht aan stemvorming.   Samen doen wij ontdekkingen  met allerlei stemoefeningen  en komen we tot een mooie groepsklank,  een vol en stralend geluid! Wil je dat ook?

Na een korte pauze zingen wij meerstemmige liederen uit verschillende  landen en tijdperken.  Zing mee!

De Lichtenberger® Methode voor toegepaste stemfysiologie belicht de lichamelijke kant van het zingen, die je helpt om je stem beter te gebruiken en te begrijpen . Vaak is minder druk en minder adem nodig.

Zing natuurlijk, vreugdevol,  vrij en authentiek!  Samen zingen is makkelijk, jezelf en de ander horen verrijkt en vervult.

Data: vrijdag 10.00-12.00
27 september
11 en 25 oktober
8 en 22 november
6 en 20 december

Kosten: € 175,= inclusief koffie, thee en lekkers
Waar: De Instee Zuidsingel 45a in Amersfoort